Chuẩn đầu ra chương trình SPVL 2021

Chuẩn đầu ra chương trình SPVL 2021

 •   22/07/2023 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Mục tiêu đào tạo SPVL 2021

Mục tiêu đào tạo SPVL 2021

 •   22/07/2023 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
2021 PTEP Curriculum

2021 PTEP Curriculum

 •   12/06/2023 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

2017 PTEP Curriculum

 •   02/08/2018 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 490
 •   Phản hồi: 0

2015 PTEP Curriculum

 •   02/08/2018 10:25:00 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0

2013 PTEP Curriculum

 •   02/08/2018 10:24:00 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0

2017_PTEP_Specification

 •   02/08/2018 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 597
 •   Phản hồi: 0

2015_PTEP_Specification

 •   02/08/2018 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0

2013_PTEP_specification

 •   02/08/2018 10:18:00 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0

Chuẩn đầu ra chương trình sư phạm vật lý 2015

 •   19/06/2018 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch đào tạo SPVL khóa 2017 - 2021

Kế hoạch đào tạo SPVL khóa 2017 - 2021

 •   04/05/2018 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch đào tạo SPVL khóa 2015 - 2019; 2016 - 2020

Kế hoạch đào tạo SPVL khóa 2015 - 2019; 2016 - 2020

 •   04/05/2018 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 331
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch đào tạo SPVL khóa 2014 - 2018

Kế hoạch đào tạo SPVL khóa 2014 - 2018

 •   04/05/2018 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch đào tạo SPVL khóa 2013 - 2017

Kế hoạch đào tạo SPVL khóa 2013 - 2017

 •   03/05/2018 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch đào tạo SPVL khóa 2012 - 2016

Kế hoạch đào tạo SPVL khóa 2012 - 2016

 •   03/05/2018 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Chương trình đào tạo SPVL khóa 2017 - 2021

Chương trình đào tạo SPVL khóa 2017 - 2021

 •   03/05/2018 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 454
 •   Phản hồi: 0
Chương trình đào tạo SPVL khóa 2015;2016

Chương trình đào tạo SPVL khóa 2015;2016

 •   03/05/2018 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Chương trình đào tạo SPVL khóa 2014 - 2018

Chương trình đào tạo SPVL khóa 2014 - 2018

 •   03/05/2018 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Chương trình đào tạo SPVL khóa 2013 - 2017

Chương trình đào tạo SPVL khóa 2013 - 2017

 •   03/05/2018 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

toancanh15
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây