Lịch sử hình thành và phát triển

Thứ năm - 22/03/2018 05:30
LỊCH SỬ KHOA VẬT LÝ
Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Khoa Vật lý được thành lập năm 1995 trên cơ sở xác nhập:
  • Bộ môn Vật lý của trường ĐH Bách khoa ĐN.
  • Bộ môn Vật lý của trường CĐ Sư phạm cũ.
  • Tổ Vật lý của trường Cao đẳng Công nghệ.
* Giai đoạn 2000- 2005
Ban chủ nhiệm khoa gồm có:
tn
P. Chủ nhiệm khoa
ThS. Bạch Nghĩ
ts
Chủ nhiệm khoa
TS. Lê Hồng Sơn
th
P. Chủ nhiệm khoa
ThS. Đặng Văn Hậu
Khoa vật lý ở giai đoạn này có 18 cán bộ cơ hữu.
Về cơ sở vật chất, khoa Vật lý có hai phòng thí nghiệm đại cương A, B đặt tại trường ĐHBK, 2 phòng thí nghiệm đặt tại trường ĐHSP trong đó có 1 phòng thí nghiệm đại cương và 1 phòng thí nghiệm điện tử nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên sư phạm và Bách khoa.
Ở giai đoạn này khoa vật lý đào tạo sinh viên khối Sư phạm Vật lý và giảng dạy cho sinh viên các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.
 
* Giai đoạn 2005- 2010
 
tt
Chủ nhiệm khoa
TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh

P. Chủ nhiệm khoa
ThS. Lê Tấn Nghĩa
Khoa vật lý ở giai đoạn này có 21 cán bộ cơ hữu.
Về cơ sở vật chất, khoa Vật lý có hai phòng thí nghiệm đại cương A, B đặt tại trường ĐHBK, 4 phòng thí nghiệm đặt tại trường ĐHSP trong đó có 1 phòng thí nghiệm đại cương, 1 phòng thí nghiệm điện tử, 1 phòng thí nghiệm phương pháp và 1 phòng thí nghiệm chuyên đề nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên sư phạm và Bách khoa.
Để đáp ứng nhu cầu việc làm của xã hội, ngoài khối sư phạm Vật lý, từ năm 2008 trở khoa Vật lý tổ chức đào tạo thêm khối cử nhân Vật lý

* Giai đoạn 2010 - 2015
tn
P. Chủ nhiệm khoa
ThS. Trần Bá Nam
ts
Chủ nhiệm khoa
TS. Lê Hồng Sơn
th
P. Chủ nhiệm khoa
ThS. Đặng Văn Hậu
Khoa vật lý ở giai đoạn này có 27 cán bộ cơ hữu.
Về cơ sở vật chất, khoa Vật lý có hai phòng thí nghiệm đại cương A, B đặt tại trường ĐHBK, 10 phòng thí nghiệm đặt tại trường ĐHSP trong đó có 1 phòng seminar, 3 phòng thí nghiệm đại cương, 1 phòng thí nghiệm điện tử, 3 phòng thí nghiệm phương pháp và 2 phòng thí nghiệm chuyên đề nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên sư phạm và Bách khoa.

* Giai đoạn 2015 - 2020  
anhthe2

P. Chủ nhiệm khoa
TS. Nguyễn Quý Tuấn
th
Chủ nhiệm khoa
TS. Nguyễn Văn Hiếu
thay hai

P. Chủ nhiệm khoa
TS. Phùng Việt Hải
Khoa vật lý ở giai đoạn này có 27 cán bộ cơ hữu.
Về cơ sở vật chất, khoa Vật lý có 2 phòng thí nghiệm đại cương A, B đặt tại trường ĐHBK, 8 phòng thí nghiệm đặt tại trường ĐHSP trong đó có 1 phòng seminar, 3 phòng thí nghiệm đại cương, 1 phòng thí nghiệm điện tử, 1 phòng thí nghiệm phương pháp và 3 phòng thí nghiệm Khoa học Vật liệu đề nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên sư phạm và Bách khoa.


* Giai đoạn 2020 đến nay
 
th
Chủ nhiệm khoa
TS. Nguyễn Văn Hiếu
thay hai

P. Chủ nhiệm khoa
TS. Phùng Việt Hải
Khoa vật lý ở giai đoạn này có 22 cán bộ cơ hữu.
Về cơ sở vật chất, khoa Vật lý có 2 phòng thí nghiệm đại cương A, B đặt tại trường ĐHBK, 8 phòng thí nghiệm đặt tại trường ĐHSP trong đó có 3 phòng thí nghiệm đại cương, 1 phòng thí nghiệm điện tử, 1 phòng thí nghiệm phương pháp và 3 phòng thí nghiệm Khoa học vật liệu nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên sư phạm và Bách khoa.


Hiện nay cán bộ trong khoa bố trí vào 4 tổ bộ môn:                            
Tổ VLĐC Tổ lý thuyết Tổ Khoa học vật liệu  Tổ Phương pháp
Tổ trưởng: TS Đinh Thanh Khẩn
Nhiệm vụ: Giảng dạy VLĐC cho khối ĐHBK 
Tổ trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu
Nhiệm vụ: Giảng dạy VLĐC cho khối SVĐH, CĐ không chuyên vật lý

 
Tổ trưởng: Ths Lê V.Thanh Sơn
Nhiệm vụ: Giảng dạy VL cho sinh viên chuyên ngành vật lý 
Tổ trưởng:
TS. Phùng Việt Hải
Nhiệm vụ: Giảng dạy môn PP, chịu trách nhiệm hđ kiến tập, thực tập


 
Khoa vật lý ở giai đoạn này có 22 cán bộ cơ hữu.
Trong đó có 2 Phó giáo sư, 7 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh, 6 Thạc sĩ, 1 Cử nhân và 1 kỹ sư.
Hiện nay, mỗi năm khoa vật lý đào tạo hơn 300 sinh viên cho các khối ngành sư phạm Vật lý và cử nhân Vật lý.
Các thành tích nổi bật của khoa trong thời gian vừa qua:
     1. Thực hiện nhiệm vụ chính của đơn vị được giao
       * Về công tác quản lý đào tạo:
          Khoa  đảm  nhận 18152,6 tiết quy đổi /năm dạy các lớp chính quy thuộc các Trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Trung bình mỗi giảng viên đảm nhận 915,6 tiết quy đổi /năm. Khoa quản lí chính 446 sinh viên tại Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm.         
          Cán bộ giảng dạy của Khoa thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn: Lên lớp có giáo trình, giáo án; đảm bảo dạy đúng lịch trình, đúng số tiết giảng; tổ chức coi thi, chấm thi học phần đúng quy chế; đánh giá điểm chính xác và nộp điểm đúng thời gian quy định; cán bộ giảng dạy trong Khoa có ý thức trong việc viết giáo trình, biên soạn mới giáo án, tích cực đổi mới lấy người học làm trung tâm và ứng dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến. Ban Chủ nhiệm Khoa phân công giảng dạy hợp lý cho các giảng viên trong Khoa. Ban Chủ nhiệm Khoa phân công các cán bộ giàu kinh nghiệm hướng dẫn cán bộ tập sự.  Bố trí cho các giảng viên trẻ tiếp cận và trợ giảng các học phần mới.
          Về công tác chủ nhiệm, Khoa đã lựa chọn 08 cán bộ có kinh nghiệm để chủ nhiệm 08 lớp sinh viên. Các giảng viên chủ nhiệm đã sinh hoạt hàng tháng với lớp, tư vấn tận tình và cụ thể về chương trình đạo tạo và các kĩ năng mềm trong cuộc sống cho sinh viên.
          Tuy số lượng cán bộ giảng dạy của Khoa không nhiều nhưng Khoa đã tham gia giảng dạy Vật lý ở 5 trường thuộc Đại học Đà Nẵng (Đại học Sư phạm, Đại học Bách khoa, Cao đẳng Công nghệ, Cao đẳng Công nghệ Thông tin). Cụ thể về giảng dạy
2.Về đổi mới phương pháp giảng dạy
          Ban Chủ nhiệm Khoa khuyến khích cán bộ giảng dạy sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại, sử dụng thành thạo các dụng cụ dạy học tiên tiến;
          100% các giảng viên có đầy đủ các bài giảng, lần lượt thông qua Hội đồng Khoa học Khoa để đưa lên mạng;
          Đã đưa lên mạng tất cả 25 giáo trình đang được giảng dạy.
3. Về chương trình đào tạo:
          Hoàn thành việc đưa chương trình đào tạo của các hệ từ 120 đơn vị học trình lên 135 đơn vị học trình;
          Rà soát lại các học phần, bổ sung, hoàn chỉnh chương trình đào tạo;
          Cập nhật chương trình đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của Nhà trường và Bộ giáo dục.
4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất
Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu,Ban quản trị thiết bị Đại học Đà Nẵng, các phòng thí nghiệm của Khoa được bổ sung trang bị dụng cụ, máy móc, thiết bị tương đối đủ để phục vụ cho công tac dạy-hoc và nghiên cứu khoa học. Trong đó, có một số thiết bị rất hiện đại, tiên tiến như: máy đo quang phổ hấp thụ UV – VIS và các hệ đo quang phổ …
          Khoa tiếp tục đề nghị Đại học Đà Nẵng đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Bách khoa. Hoàn thành và đưa vào sử dụng phòng thí nghiệm Điện từ nhằm phục vụ chuyên ngành cho lớp cử nhân khoa học Vật lý.
          Tiếp tục sắp xếp lại văn phòng Khoa và các phòng thí nghiệm vật lý hợp lý, khoa học hơn.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác
Toàn bộ cán bộ viên chức Khoa Vật lý chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Chi bộ Khoa đã chỉ đạo Chính quyền Công đoàn triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng đến từng cán bộ công chức, viên chức. Động viên công đoàn viên tham gia các hoạt động quần chúng: thăm hỏi cán bộ, công chức khi đau ốm.
Chị bộ Khoa quan tâm chặt chẽ các hoạt động của Ban Chấp hành Liên chi đoàn‎‎‎‎, hỗ trợ về mặt thời gian, trang thiết bị, kinh phí để tổ chức các phong trào: Văn nghệ, thể dục thể thao, CLB Vật lý;
          Toàn thể cán bộ Khoa Vật lý‎‎‎‎ luôn tham gia tích cực các hoạt động: đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, phong trào vì người nghèo, ủng hộ khắc phục thiên tai bão lụt tại các tỉnh bạn.
Công tác thi đua khen thưởng: Đây là công tác được lãnh đạo và cán bộ viên chức rất quan tâm. Chính vì vậy, đầu năm, Chi bộ và Công đoàn phát động thi đua có 100% cán bộ viên chức đã đăng ký danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến và 02 cá nhân đăng ký Chiến sĩ thi đua cơ sở, đăng ký danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc. Chính quyền và Công đoàn theo dõi sát sao, kịp thời động viên những điển hình tiên tiến. Cuối năm, thực hiện chỉ thị của Giám đốc Đại học Đà Nẵng nên đã tiến hành họp bình xét các danh hiệu thi đua và tổng kết năm học.
6.Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã được nhận
* Tập thể:
          - Năm học 2009-2010 đã được công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc” theo Quyết định số 362 /QĐ-BGDĐT ngày 18/ 01/ 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Năm học 2010- 2011, Tập thể đủ tiêu chuẩn đề nghị Hội đồng Thi đua- Khen thưởng ĐHĐN xem xét công nhận Tập thể Lao động xuất sắc.
* Cá nhân:
+ Lao động tiên tiến: 24/24 tổng số CCVC, chiếm tỉ lệ 100%
+ Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở:
- Năm học 2009-2010 có 1 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở”, theo số Quyết định 5122/QĐ-TĐKT ngày 20/10/2010 .
- Năm học 2009- 2010 được tặng Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng. Theo QĐ số 8710/QĐ- UBND ngày 12/11/2010.
- Năm học 2009- 2010 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo QĐ số 1109/QĐ- UBND ngày 21/03/2011.
- Năm học 2010-2011 có 1 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở”
- Năm học 2010-2011 đạt Giải Nhì toàn đoàn kì thi Olympic Vật lý dành cho sinh viên toàn quốc tổ chức tại Đại học An Giang
- Năm học 2010- 2011 được Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2010- 2011. Theo QĐ số 562/QĐKT ngày 19/07/2011.
- Năm học 2011-2012 đạt Giải Nhất toàn đoàn kì thi Olympic Vật lý dành cho sinh viên toàn quốc tổ chức tại Đại học Tây Nguyên.
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2012 Giấy khen Số:118/QĐ-ĐU, ngày 30/11/2012 của BCH Đảng bộ ĐHSP
2013 Giấy khen Số:478-QĐ/BTV, ngày 4/5/2013 của BCH Đảng bộ ĐHĐN.
- Năm học 2014-2015 đạt Giải Nhì toàn đoàn kì thi Olympic Vật lý dành cho sinh viên toàn quốc tổ chức tại Đại học Nha Trang.
- Về các hình thức khen thưởng và xếp loại thi đua của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã đạt được năm 2013- 2014
- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh tiêu biểu
- Công đoàn Khoa: Vững mạnh xuất sắc
- Liên Chi đoàn:  Vững mạnh xuất sắc
- Khoa vật lý đã được Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

toancanh15
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây